80% af danskerne har behov for det åndelige


Danskerne er mere optagede af tro, end man skulle tro. Det viser verdens hidtil største undersøgelse af åndelige behov blandt et tværsnit af befolkningen. Otte ud af ti danskere erkender, at de inden for den seneste måned har mærket mindst ét ”stærkt” eller ”meget stærkt” åndeligt behov.


Af Lise Østermark Larsen

Har du haft trang til at bede? Leder du efter en større mening med det hele? Har du haft brug for at gå i kirke? Søger du en indre ro?
Kan du svare ja til mindst et af de fire spørgsmål, så er du, som folk er flest.

Det viser verdens største spørgeskemaundersøgelse om menneskets åndelige og eksistentielle behov. Den er gennemført af forskere fra Syddansk Universitet og er offentliggjort i marts 2023 i The Lancet Regional Health – Europe, et af lægeverdenens mest prestigegivende tidsskrifter.

For første gang har vi bevis for, at danskerne i vores sekulariserede samfund faktisk melder om åndelige behov.

”Og de går op i deres åndelighed, de har eksistentielle overvejelser, de funderer over tro. Det viser deres svar med al tydelighed,” uddyber professor Niels Christian Hvidt, fra Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU, der for snart otte år siden igangsatte undersøgelsen.

I undersøgelsen er der tale om åndelige behov i fire dimensioner:

  1. Religiøse behov – relateret til det transcendente (Gud, Allah, Universet) og behov for
    religiøs praksis (bøn, gudstjeneste, åndelig litteratur)
  2. Eksistentielle behov – refleksion over liv og død (at have mening i sit liv)
  3. Generativitetsbehov – behovet for at påvirke andre gavnligt (trøst, hjælp, værdi)
  4. Indre fred – relateret til indre hvile og ro i sindet

Tro er ikke noget, man taler om i Danmark

I nutidens Danmark er det religiøse og spirituelle landskab komplekst. Cirka 75 % af danskerne er betalende medlemmer af den evangelisk-lutherske kirke, mens kun 2 % deltager i gudstjeneste ugentligt. Tro og overbevisning er store samfundsmæssige tabuer, næst efter mentale lidelser i omfang.
”Religion og spiritualitet er ikke noget, mange taler med andre om her i Danmark, så man kan let komme til at tænke, at det ikke betyder noget særligt for os.”
“Men danskerne er i meget høj grad optaget af de åndelige og eksistentielle sider af livet. Det dokumenterer vores undersøgelse klart,” fastslår førsteforfatter på studiet, læge Tobias Anker Stripp, Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet. Over 80 pct. af de over 25.000, der svarer i undersøgelsen, havde i løbet af måneden inden mærket mindst ét ”stærkt” eller ”meget stærkt” åndeligt behov.

Hvor kommer trangen til det åndelige fra?

Studiet giver anledning til refleksion over, hvor danskernes trang til det åndelige kommer fra. Vi mennesker er fysiske, psykologiske og sociale væsener, men vi har også et åndeligt element i os. ”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det” (1. Mos. 1,27). Hvad vil det sige, at mennesket er skabt i Guds billede? For Grundtvig betød det, at da Gud skabte mennesket, lagde han i sin kærlighed sit eget billede i vore hjerter. Derfor ved vi instinktivt, at Gud er til, og vi længes imod ham. Ifølge Grundtvig har alle mennesker noget af Gud i sig, som kan vækkes.

Samfundet har en opgave

Når danskerne melder om åndelige behov, skal de kunne varetages i samfundet. Vi ved, at spiritualitet er afgørende for sundheden, og at åndelige behov forstærkes under sygdom og i svære livssituationer. Undersøgelsen har derfor vigtige implikationer for folkesundhedspolitikker og klinisk pleje, således at omsorgen for åndelige anliggender varetages som en del af holistisk, patientcentreret pleje i det danske samfund.

Kirken skal puste til gløderne

Kirkerne og menighederne står med det åndelige indhold og har derfor en oplagt opgave i at mætte længslen efter Gud i hjerterne. Vi har alle et ansvar for at bære faklen, så vi kan puste til gløden i andre hjerter. Vi ved, at alle mennesker har noget af Gud i sig. “Herrens tjener puster ikke et lys ud, der brænder svagt. Han giver ikke op og lader sig ikke kue. Han sørger for, at retfærdigheden vil sejre på jorden. Fremmede folkeslag ser frem til, hvad han vil lære dem” (Es. 42, 3-5).

Nu ved vi, at 81,9 % af danskerne går med en længsel indeni. Som kristne individer kan vi være åbne om, hvordan vi selv har fået hjælp i livet og fremme vilkårene for det åndelige i samfundet. For det første ved at leve et kristent liv, hvor bliver virkelige, og ordet påvirker, hvordan vi lever. Når det er en naturlig del af livet, bliver det også naturligt at tale om. Man kan øve sig i at blive bedre til at sætte ord på hvordan troen påvirker hverdagslivet. På den måde kan vi bryde et tabu i samfundet og bidrage til, at det åndelige får bedre vilkår.

Link til artiklen fra Kristeligt Dagblad

Del :
Relaterede artikler
Menu