Hvad er Brunstad?

Brunstad har været BKM’s største og vigtigste samlingspunkt siden 1956. Stedet ligger ved Tønsberg i Norge, og Brunstad Christian Church lejer det til at holde store, internationale konferencer. Her deltager ofte mange af de danske medlemmer. Igennem årene er der knyttet stærke venskabsbånd mellem trosfæller på Brunstad og stedets centrale betydning blev stadfæstet i 2012, da det blev en del af frikirkens navn i Danmark.

Internationale konferencer

På Brunstad er der konferencer i anledning af nytår, påske og pinse, samt om sommeren. Derudover arrangeres stævner for mindre målgrupper – det kan være kvinder, mænd eller børn og unge fra hele verden.

Konferencesal rummer 6.800 personer, og gudstjenester og events bliver sendt direkte på BKM’s verdensdækkende TV-kanal, så flest muligt kan deltage i den åndelige opbyggelse. Stedet byder også på gode muligheder for fysisk udfoldelse og fællesskab med venner fra mange kulturer og baggrunde.

For at gøre fremtidens konferencer endnu bedre afholdt vi i 2017 en international brainstorming, hvor tusindvis af medlemmer fra 81 frikirker på verdensplan kom med nye idéer til fornyelse af konferencerne.

Vores historie på Brunstad

Nedre Brunstad Gård nær byen Stokke i Norge blev købt i 1956.

Brunstad Gård 1956

I 2002 oprettede BCC Brunstadstiftelsen, som overtog ejerskabet af stedet med det formål at fremme den lære, de værdier og det kristne livsindhold, som grundlæggeren Johan Oscar Smith stod for.

Brunstadstiftelsen har etableret selskabet Oslofjord Convention Center, som driver stedet 100% kommercielt. Selskabet skal sørge for at stedets potentiale bliver udnyttet ved at dets muligheder kommer hele samfundet til gode.

Stedet er et populært valg for store firmaer i Norge og andre steder i verden, som lejer det til blandt andet konferencer, koncerter og business-events.

Brunstad Christian Church lejer konferencecenteret af Oslofjord Convention Center, og fordi vores stævner og sammenkomster stadig afholdes på stedet, er menigheden per dags dato selskabets største kunde.

Udbygning

Globalisering og teknologisk udvikling har gjort BKM til en mere international organisation de seneste 20 år. Det gør at behovet for at mødes øger, og flere og flere deltagere ønsker at komme på konferencerne.

Samtidig udbygges Oslofjord Convention Center i disse dage betydeligt, og i den forbindelse har mange af frikirkens medlemmer købt 20-årige lejeaftaler om hotelovernatning med konferencecenteret. Aftalerne er lavet på markedsvilkår.

Financieringen af udbygningen og frikirkens rolle i denne er beskrevet på den norske ejers hjemmeside.

Menu