Brunstad Kristne Menighed

Om os

Oprindelse og udvikling

Frikirken Brunstad Kristne Menighed (BKM) opstod i Norge den 17. maj 1898 ved pioneren Johan Oscar Smiths omvendelse, og den er et resultat af hans personlige kristne livssyn og missionsarbejde. I 1920-erne kom organisationen til Danmark, og i dag er der cirka 900 medlemmer i København og Holstebro. BKM har lokalmenigheder i over 5o lande på alle kontinenter.

Johan O. Smith, grunnlegger av Smiths venner – Brunstad Christian Church
Johan Oscar Smith (1871–1943)

Vores tro

Brunstad Kristne Menighed arbejder med Bibelen som kilde og rettesnor i lærespørgsmål.

Menighedens kerneopgave er at opfylde Jesu missionsbefaling, som står sidst i Matthæusevangeliet. Bibelen lærer os, at vi kan få tilgivelse for vores synder, fordi Jesus døde for os. Vi tror på, at Jesus blev fristet på samme måde som os, men at han aldrig syndede.

Vi tror og forkynder, at Jesus aldrig gjorde synd. Derfor kan vi, i alle situationer, følge i hans fodspor ved at leve et personligt liv i sejr over al bevidst synd.

Kilder: Mattæusevangeliet 28, 18-20. Apostlenes Gerninger 10,43 og 13,38. 1. Korintherne 15,3. Efeserne 1,7. Hebræerbrevet 2,18 og 4,15. 1. Petersbrev 2,21-23. Romerbrevet 8,37.

VORES VISION ER
At skabe gode forudsætninger for vores børn og unges fremtid,
så de oplever den livskraft, der er ved aktiv kristendom.

Vores værdier

Respekt

BKM’s medlemmer bør kunne kendetegnes ved, at deres liv og deres holdninger afspejler respekt og agtelse over for alle andre, uanset om de deler vores overbevisning eller ej.

Vi som trosminoritet respekterer alle menneskers ret til at tage personlige valg inden for både politik, seksuel orientering og familieliv.

Sandhed og retfærdighed

Ærlighed og oprigtighed er værdier vi sætter meget højt. Det er forudsætningen for at leve et retfærdigt liv.

Arbejde med børn og unge

Vi lægger særlig vægt på at arbejde med børn og unge med det formål, at de føler sig inkluderet, værdsat og anerkendt, præcis som de er. Derfor tilbyder vi et bredt udvalg af sports- og fritidsaktiviteter i et fællesskab, der er baseret på kristne værdier.

Kærlighed og omsorg

Vi ønsker at udvise næstekærlighed, omsorg og generøsitet over for alle. Vi tager højde for, at hver enkel person har forskellige forudsætninger og livssituationer, og det er en vigtig grundværdi i vores frikirke, at alle vil hinanden det godt.

Personlig frihed

Vores tro er baseret på Bibelen. Enhver har fuld frihed til at tage sine egne valg efter personlig tro og indre overbevisning.

Et trygt fællesskab

Vi ønsker, at alle skal have det godt og føle sig trygge i vores frikirke. Vi fokuserer især på, at børn og unge ikke skal opleve en elite-kultur, hvor nogle falder udenfor eller føler sig uønsket.

Derfor arbejder vi aktivt med at forebygge og stoppe mobning og social ekskludering i alt børne- og ungdomsarbejde. Vi har nultolerance over for vold, grænseoverskridende adfærd og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Du kan lære vores Strategi og Handlingsplan her:

Trygge Børn - de voksnes ansvar
Samfundsansvar

Som organisation har vi et ansvar for at værne om det danske velfærdssamfund. Det betyder, at vi bestræber os på at være positive bidragsydere og at lære vores unge at blive ansvarlige borgere. 

Personlig udvikling

Lysten til at blive et bedre menneske ligger dybt i os. Vi tror på, at man kan ændre sig, men at det er en proces, der tager tid. Derfor opfatter vi ikke os selv som perfekte, men vi arbejder med os selv gennem konstant personlig udvikling.

Menu