MISSIONSARBEJDE I BKM

I Danmark har frikirken BKM fået nye medlemmer, når enkeltpersoner har fattet interesse for det liv, de har oplevet hos vores medlemmer. Internationalt drives og organiseres missionsarbejdet af moderorganisationen BCC i Norge. Det foregår via hjemmesiden aktivkristendom.dk samt en række initiativer, som du kan læse om herunder.

I mange årtier har Brunstad Kristne Menighed (BKM) drevet internationalt missionsarbejde for at forbedre de fysiske rammer for menighedens trivsel og vækst. Således var Danmark i 1920’erne det første land, der blev missioneret i, uden for Norge. I den forbindelse har BKM ofte givet økonomisk og praktisk hjælp til opførelse af konferencecentre. Disse centre er bygget med gode faciliteter for både opbyggelse i troen, overnatning, bespisning og aktiviteter for alle aldersgrupper, men primært for børn og unge. Vi forsøger tidligt at aktivere lokale kræfter, så der lokalt etableres ejerfornemmelse for det nye sted. Her spiller ungdomsprogrammet YEP (Youth Exchange Program) en central rolle, fordi unge mennesker fra YEP er med til at opføre faciliteterne lokalt, og samtidig bygges gode relationer internationalt.

BKM har en lang tradition for at have ulønnede missionærer.

Cameroun
Cameroun

I udviklingslande indebærer BKM’s engagement også diakoni. Dette kan inkludere etablering af arbejdspladser og boliger, hjælp til børn og unge, så de kan tage uddannelse – i det hele taget at bane vejen for et sundt og godt liv.

Hjælp til selvhjælp er et centralt princip i vores missionsengagement. Vi ønsker ikke, at investerede midler skal blive en sovepude og et grundlag for passivitet, men vi ønsker snarere at stimulere lokalt engagement efter de tilgængelige ressourcer og muligheder. Vores erfaring er, at uden en aktiv deltagelse og hårdt arbejde fra dem, der modtager hjælp, bliver der ingen sund menighedsvækst.

På verdensplan har vi en række missionsprojekter blandt andet i Asien, Sydamerika, Østeuropa og Afrika. Først og fremmest består det i at arbejde med enkeltpersoner og mindre grupper, som har fattet interesse for vores lære og forkyndelse, men der er også større projekter, hvor forsamlingslokaler og stævnesteder bygges for etablerede menigheder i lande med dårlig økonomi.

Mange regionale konferencecentre er nu ejet af BCC i Norge. Dette sikrer bedre styring, og vi forventer samtidig at kunne opnå mere effektiv drift og administration. Desuden sikrer det BCC’s fremtidige brug af ejendommene.

BrunstadTV er et vigtigt værktøj i BKM’s missionsarbejde. Ved hjælp af traditionel forkyndelse og moderne teknologi, vil vi formidle budskabet og gøre det tilgængeligt, så flest mulige mennesker får mulighed for at høre, opleve og selv erfare det nye liv, som Jesus forkyndte.

Se BKM’s missionsside AktivKristendom.dk

Menu