Missionsarbejde

I mange årtier har BCC drevet et internationalt missionsarbejde. Både af humanitære grunde, men også for at forbedre fysiske rammer for menighedens medlemmer. Faktisk var Danmark var første ’missionsmark’ uden for Norge tilbage i 1920’erne. Hjælpen har ofte bestået i hjælp til selvhjælp til opførelse af et konferencecenter, som de lokale selv skulle bygge. På den måde fik de lært håndværk og fik et ejerskab til faciliteterne. I dag står de selv for driften og har mulighed for indtægtsbringende virksomhed til den lokale kirkelige drift. Den fælles missionshjælp er særligt målrettet aktivering af børn og unge. Her spiller ungdomsprogrammet YEP (Youth Exchange Program) en central rolle, fordi unge mennesker fra YEP er med til at opføre faciliteterne lokalt og bygger samtidig relationer for livet.

Cameroun
Cameroun

I udviklingslande indebærer vort engagement også diakoni. Det kan være etablering af arbejdspladser og boliger, hjælp til børn og unge, så de kan tage uddannelse – i det hele taget at bane vejen for et sundt og godt liv.

Hjælp til selvhjælp er et centralt princip i vores missionsengagement. Vi ønsker ikke, at investerede midler skal blive en sovepude og et grundlag for passivitet, men vi ønsker snarere at stimulere lokalt engagement efter de tilgængelige ressourcer og muligheder. Vores erfaring er, at uden en aktiv deltagelse og hårdt arbejde fra dem, der modtager hjælp, bliver der ingen sund menighedsvækst.

På verdensplan har vi en række missionsprojekter blandt andet i Asien, Sydamerika, Østeuropa og Afrika. Først og fremmest består de i at arbejde med enkeltpersoner og mindre grupper, men også større projekter, hvor forsamlingslokaler og stævnesteder bygges for etablerede menigheder i lande med dårlig økonomi.

Mange regionale konferencecentre er nu ejet af BCC-forbundets amerikanske missionsorganisation. Dette sikrer bedre styring, og vi forventer samtidig at kunne opnå mere effektiv drift og administration. Desuden sikrer det BCC’s fremtidige brug af ejendommene.

Medieindhold er et vigtigt værktøj i vores missionsarbejde. Ved hjælp af traditionel forkyndelse og moderne teknologi, vil vi formidle budskabet og gøre det tilgængeligt, så flest mulige mennesker får mulighed for at høre, opleve og selv erfare det liv, som Jesus forkyndte.

Se BCC’s missionsside AktivKristendom.dk

Menu