Hvad skete der egentligt med Johan O. Smiths breve?


Lige siden de unge i BCC havde en spændende temaaften på påskecampen om de breve, som Johan Oscar Smith efterlod sig, har der været stor interesse for temaet. Vi fortæller lidt mere om processen bag fundet af de originale breve, og om at de nu skal udgives i sin helhed.


Tekst: Berit H. Nielsen / Foto: BCC

I næsten 40 år af sit liv var Johan O. Smith knyttet til den norske marine. Han var derfor væk fra sit hjem i lange perioder ombord i forskellige millitærfartøjer. Han holdt kontakt med sine venner og nære medarbejdere gennem brevveksling. Hans forældre og bror boede i Kristiansand, og det var specielt i den skriftlige kontakt med hans bror Aksel, at spørgsmål vedrørende den kristne lære blev drøftet. Hans bror Aksel døde barnløs i 1919 og originaldokumenterne fra deres korrespondance gik til Johan O. Smiths familie.

Brevene blev senere brugt til opbyggelseslitteratur. I perioden efter Johan O. Smiths død blev nogle af brevene maskinskrevet for at bruges i bladet Skjulte Skatte og originalerne blev opbevaret af sønnen Aksel J. Smith og hans familie, indtil de blev lagt i et pengeskab.

Så vidt vi ved i dag, var der, i de første år efter Johan O. Smiths død, ingen planer om at udgive brevene i en bog, og der var heller ikke et ønske om at gengive ting historisk korrekt. Medlemmerne i menigheden vidste, at der havde været en omfattende korrespondance og de var klar over at det, som blev udgivet i Skjulte Skatte, kun var en lille del af Smiths forfatterskab.

Blandt medlemmerne blev det taget for givet, at brevene blev tilpasset med henblik på udgivelse i opbyggelses-øjemed. På denne tid udgjorde menigheden kun nogle få hundrede medlemmer og de kendte hinanden godt.

Bogen ”Johan O. Smiths etterlatte Breve” er oversat til 12 sprog. Da den nuværende bog blev udgivet i 1949, indeholdt den blot et supplement til de breve, som var blevet publiceret i bladet Skjulte Skatte. Bogen indeholdt cirka 280 breve og heller ikke på dette tidspunkt havde brevene noget andet formål end at være litteratur til opbyggelse.

Der var nok ingen som kunne have forudset den udbredelse og betydning, som bogen senere fik med læsere over store dele af verden.

Brevene er en vigtig del af trossamfundets arv. De er skrevet ud fra Johan O. Smiths hjerte, for at hjælpe hans egen familie og venner til opbyggelse og en bedre forståelse. Korrespondancen er meget omfattende og giver en helt unik indsigt i et gudfrygtigt menneskes tankeliv.

Det blev opdaget, at omfanget  af ændringer var større, end vi vidste om. I mange år var man godt klar over, at en række breve ikke var publiceret, og for et  par år siden blev det besluttet, at disse breve skulle rekonstrueres.

Originalsproget i de af Smiths breve, som blev udgivet i Skjulte Skatte og i bogform, var på datidens norsk, som var nærmere dansk. Under arbejdet med at skrive de nyligt tilføjede breve rent og ændre sproget til nutidsnorsk, kom spørgsmålet på banen om, hvordan dette skulle udføres.

I denne sammenhæng blev der foretaget en mere grundig analyse af sproget i de allerede kendte breve.

Under denne proces blev det opdaget, at der var redaktionelle ændringer i et betydeligt større omfang end det, vi oprindeligt var klar over, og det blev besluttet at udgive brevene i sin helhed og uden nogen form for redigering.

Som en del af dette arbejde ønskede Kåre J. Smith, som ansvarlig redaktør, at dette nu blev grebet an på en professionel måde med helt tydelige rammer og præmisser.

Alle brevene er altså rekonstrueret nøjagtigt som Johan O. Smith har skrevet dem. Derudover er medlemmer og andre blevet inviteret til at stille kopier til rådighed af breve, som de er i besiddelse af, som enten er skrevet til eller af Johan O. Smith, for at få endnu mere med, end det som er blevet udgivet indtil nu.

Hvilke ændringer er gjort – og hvorfor?

Som nævnt, var der mange medlemmer i 1940-erne som vidste,  at de publicerede breve var blevet forkortet og at private oplysninger blev anonymiseret. Disse ændringer skal ses i sammenhæng med ønsket om at benytte brevene til opbyggelse i et format, som passede til bladet.

Når vi taler om den nye udgivelse, er der to forskellige hovedkategorier.

  1. En kategori indeholder breve, som aldrig har været udgivet tidligere
  2. En anden kategori består af breve fra den eksisterende bog, som nu er ændret på forskellige måder: For eksempel:
    • Episoder fra dagligdagen er taget med, samt indhold af mere familiært og privat indhold, som blev fjernet fra den eksisterende bog.
    • Anonymiseringen af en del navne og stednavne er fjernet, medmindre ejeren af brevene udtrykkeligt har krævet, at de bibeholdes. En del af brevene fra omkring 1940 er anonymiserede afskrifter, hvor originalen er gået tabt, og navne og steder kan derfor ikke gengives.
    • En del af Smiths personlige breve, som omhandler Jesu forsoningsværk, blev oprindeligt redigeret bort, sandsynligvis for at forkorte brevene, før de blev udgivet som artikler i Skjulte Skatte. Men i dag tænker redaktionen, at brevene fremstår ufuldstændige uden netop de aktuelle sætninger og afsnit. Det er naturligt at forestille sig, at Skjulte Skattes daværende redaktion ønskede at fremhæve betydningen af helliggørelse som en livslang, personlig proces og derfor tilspidsede materialet netop i den retning.
    • Der er nogle ændringer i begrebet omkring Jesu person. J. O. Smiths børn fortæller, at han, mod slutningen af livet, var meget optaget af kapitel 8, vers 3 i Romerbrevet, hvor det præciseres at Jesus kom i syndigt køds lignelse. Smith har ikke skrevet nogen artikler eller andet skriftligt materiale om, at han ønsker at tydeliggøre noget angående dette, så derfor har vi meget lidt historisk materiale at forholde os til udover det, som fremgår af hans litteratur. Som vi har forstået det, er korrektionerne på dette punkt muligvis blevet gjort netop for at tage vare på Smiths præciseringer og indsigt knyttet til Rom. 8,3.

Skal Brunstad Christian Church omskrive historien?

Vi er klar over, at der har været en del tilpasninger af begreber, og har også forståelse for, hvorfor dette blev gjort. Så det, som nu er kommet frem, ændrer ikke dramatisk på vores historie. Men da vi ønskede, at gå dybere ind i materialet for at kortlægge omfanget og indholdet, blev vi ganske overraskede over omfanget, men mindre over indholdet. Vores fund er alligevel blevet meget godt modtaget af alle, og har givet en endnu bedre forståelse af, hvem Johan O. Smith var og hvad han stod for. Det er også vigtigt for os, at når man læser personlige breve, at de så er autentiske og uredigerede.

Er Johan O. Smiths breve centrale i menighedens lære?

J.O. Smiths breve er blevet læst af vores medlemmer gennem årtier til stor inspiration, og de har haft en central position i opbyggelseslitteraturen. Men brevene er ingen lærebog eller teologisk udredning. De er til praktisk vejledning for læserne i mange af livets vanskelige spørgsmål.

Vi har ofte fået spørgsmål og kommentarer fra personer uden for vores trossamfund, som opfatter Smiths breve som autoritative påbud og retningslinjer. Men når man læser brevene, så ser man jo ret hurtigt, at det ikke passer.

På vores menighedssamlinger bruger vi udelukkende Bibelen i opbyggelsen, og det er kun bibeltekster, som indgår som referencer på vores møder. Citater fra J. O. Smith forekommer helt undtagelsesvis, og da tilknyttet et defineret bibeltema.

Arven efter Smith – læs selv og bedøm selv

Der arbejdes nu med at færdiggøre korrekturlæsning, grafisk opsætning og planlægning af trykning af alle de originale breve.

Vi vender tilbage med information om, hvornår de nye bøger bliver udgivet, men anbefaler foreløbig at downloade den eksisterende e-bog af J. O. Smith, som er på norsk.

Del :
Relaterede artikler
Menu