Alle fortjener en tryg barndom


En opvækst i Brunstad Kristne Menighed (BKM) skal være præget af kærlighed og omsorg. Alle børn med tilknytning til BKM skal kunne se tilbage på en lykkelig barndom, uanset hvilken livsvej de måtte vælge senere i livet.


Af redaktionen

At vokse op med en kristen tro giver forudsætninger for at få en positiv ballast i livet med tryghed og gode værdier. Hovedansvaret for at skabe en god barndom ligger hos forældrene. Samtidig har BKM som organisation et ansvar for at sikre trivsel og tryghed i det, der foregår i foreningens regi.

I BKM foregår der mange aktiviteter for børn og unge. Vi har nultolerance over for vold, grænseoverskridende adfærd og seksuelle overgreb mod børn og unge. Derfor har vi et værn til forebyggelse. Læs vores strategi her: Trygge Børn – de voksnes ansvar.

Aktiv forebyggelse

Siden 1996 har BKMs børne- og ungdomsarbejde været organiseret i faste rammer. På samme tidspunkt begyndte et målrettet arbejde med oplysning og implementering af procedurer for forebyggelse af vold, mobning og grænseoverskridende adfærd imod børn.

Foreningens policy Trygge Børn – de voksnes ansvar er senest blevet opdateret i 2016 og implementeret i hele organisationen med tilhørende Arbejdsgruppe Mod Utilsigtede Hændelser, som har uddannet personale til opgaven. 

Gruppens opgave er forebyggelse. Den arbejder efter en formålsparagraf, der siger, at alt børne- og ungdomsarbejde skal være trivselsfremmende, opmuntrende og bevarende fra det onde (baseret på Jesu ord i Joh. 17:15).

Obligatorisk kompetenceudvikling

Som et led i den forebyggende indsats afholder arbejdsgruppen hvert år et obligatorisk kursus for alle mentorer og aktivitetsledere, der arbejder med børn og unge. Kurset skal oplyse og opkvalificere deltagerne til at forebygge og tackle utilsigtede hændelser inden for BKM. Udover jævnlige kurser skal alle der arbejder med børn og unge levere en ren straffeattest.

Foto: Privat

André Nielsen på 23 år deltog på kurset som dette år foregik 2. september:  – ”Det var godt at få genopfrisket stoffet, selv om jeg har været med flere gange. Det skærper bevidstheden, og giver tryghed både for mentorer, forældre og børn

Hvad tager du med dig fra kurset?

– ”At vi har et kæmpe ansvar som voksne og mentorer, der arbejder med børn og unge”, siger André.

På kurset så André en statistik over registrerede overgreb på børn og unge i Danmark. Tallene er steget markant siden 2014, og det gjorde indtryk på André: – ”Det er en uhyggelig statistik. Det giver mig bare endnu mere lyst til at gøre en forskel for dem jeg har med at gøre, så de kommer hjem fra samlinger med gode oplevelser, og ved at der er nogen unge voksne som har oprigtig omsorg for dem”.

Oplysning gør en forskel

André mener, at oplysning nytter i forebyggelsesarbejdet. – ”Når man har høj tillid til hinanden, så er risikoen at man kan blive for naiv. Kurset er godt, fordi det gør os vågne for potentielle hændelser og klæder os på til at tackle en situation rigtigt hvis det skulle ske”, slutter André.

Han mener at forebyggende indsats burde være en selvfølge i alle foreninger, om ikke andet for at signalere en tydelig holdning mod enhver form for grænseoverskridende adfærd.

Del :
Relaterede artikler
Menu