Pålægger BCC andre deres syn på homoseksuelle parforhold?


BCCs syn på homoseksuelle parforhold gælder kun i vores menigheder og vi har ingen interesse af at blande os i, hvad andre mener om den sag. Vi respekterer alle menneskers ret til at tage personlige valg ud fra de rettigheder samfundet har fastsat.


Af: Harald Kronstad, medlem af BCC forstanderskab
(Red. dette indlæg er skrevet i en norsk kontekst, men giver et indblik i hvad BKM mener om homoseksuelt samliv)

Vi ønsker at vise respekt og at være fordomsfri i vores møde med andre mennesker, og vil på ingen måde pålægge andre vores syn, hverken når det gælder samlivs-etik eller vores andre livsholdninger.

Traditionelt syn på kristen samlivs-etik

Bibelen sætter tydeligt ægteskabet mellem mand og kvinde som rammen for et parforhold. Dette er en traditionel kristen forståelse som en stor del af samfundet stadig praktiserer. Vi har hverken myndighed til eller ønske om at ændre Guds ord og fastholder Bibelens syn på samlivs-etik. Dette har ingenting med diskriminering af mennesker at gøre.

Forkyndelsen i BCC har ingen intention om at påvirke nogens seksuelle orientering og vi tror ikke på homoterapi som metode eller behandling. At sige ”nej” til homoseksuelt samliv betyder ikke, at vi mangler respekt for andre menneskers seksuelle orientering, og vi ser ikke denne som begrænsende for at kunne leve et fuldværdigt kristenliv.

Vi bør kunne leve i fred med forskellige synspunkter

Vi sætter pris på den religionsfrihed og de menneskerettigheder som vi har i landet og ønsker at alle mennesker skal have den samme rettighed til at tænke, tro og sige hvad de vil.

For at kunne leve i fred med forskelligt syn på tingene, også i samlivs-etiske spørgsmål, håber vi at respekten og tolerancen kan gå begge veje i dagens samfund. Det modsatte er diskriminering, lige meget hvilken kant den kommer fra.

BCC ønsker at vise respekt og tolerance i vores møde med andre mennesker og vil på ingen måde påtvinge andre vores syn, hverken når det gælder samlivs-etik eller andet.

Del :
Relaterede artikler
Menu