Hvad er en deltagermenighed?


På møder og stævner i vores kirkesamfund, er vores medlemmer aktive og deltager i opbyggelsen under gudstjenesterne. Det gør møderne varierede. Med denne artikel vil vi forsøge at forklare hvad det betyder at være en deltagermenighed.


Tekst: Berit H. Nilsen / Foto: BCC

At være en deltagermenighed er inspireret af Paulus ord til Korintherne: «Hvad da, brødre? Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, én har en åbenbaring, én har tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse.» (1. Kor. 14, 26)

Der er talefrihed på vores møder og det vil sige at der kan være meget forskelligt som kommer frem. Formålet er at det hele skal bidrage til at styrke troen på Jesus Kristus, for det er den, som samler os.

Sådan foregår opbyggelsen på et møde

Prædikanter som holder gør det frivilligt, uden betaling, og alle som har hjerte for sagen kan bidrage med sang, bøn eller vidnesbyrd.

Der er ikke kutyme for at at deltagerne planlægger deres taler, og sangnumrene bliver sjældent valgt før mødet er i gang. På denne måde bliver møderne varierede og mangfoldige.

Alle som bidrager ønsker at det skal være til opmuntring og opbyggelse, men naturligvis bliver alt ikke perfekt. Vi har oplevet forstandere, som kommer frem på talerstolen for at undskylde for noget urigtigt, de sagde i forrige tale. Vi er alle mennesker, og afhængige af Guds nåde.

Mange unge deltager på vores møder

Børn og unge som er medlemmer i BCC går på almindelige skoler og de voksne har jobs i alle slags erhverv. I fritiden, når vi samles om den kristne tro, er det højtid for os. Og som for mange andre danskere, er troen en personlig sag.

Over 30% af medlemmerne i Danmark er under 18 år, og mange af dem er engageret i menighedslivet. Vi ønsker at der skal være en lav tærskel for unge, for at bidrage til trosopbyggelsen, og derfor værner vi om retten til at udøve vores tro i fred.

Unge og voksne som i bøn, lovsang og tale priser Jesus navn, skal have plads til det, og derfor plejer vi ikke at invitere medier til vores møder og stævner, når selve opbyggelsen sker. Det er ikke fordi vi vil være lukket eller mystiske, det er fordi vores medlemmer har ret til at samles i fred om sin tro, både offentligt og privat.

For øvrig er vores møder åbne, for dem der er interesserede.

God information og transparens er vigtigt

Vi har stort set altid en god dialog med medier som kontakter os med spørgsmål om vores trossamfund. Mange af vores medlemmer er aktive på sociale medier, hvor de dagligt giver indblik i deres aktiviteter i menigheden.

Og samtidig som vi forventer respekt for vores virksomhed, så arbejder vi for at være åbne og transparente, ikke mindst via denne hjemmeside.

For dem som er interesseret i budskabet vi forkynder i menighederne, så er bibelen vores eneste autoritative skrift. Hjemmesiden Aktiv Kristendom et godt sted at starte, hvis man vil læse mere. Her findes der artikler, e-bøger og filmklip, og kontaktinformation for de, som har spørgsmål til det de læser.

Del :
Relaterede artikler
Menu